Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Kategória: Kultúra |


Kategória: Rôzne |


Kategória: Životné prostredie a odpad |


Kategória: Životné prostredie a odpad |


Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 22.03.2017 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Kategória: Oznamy obce | Pridané: 23.01.2017 | plavpe


Kategória: Kultúra |


Kategória: Životné prostredie a odpad |


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 15.12.2016 | plavpe


Kategória: Oznamy obce |


Kategória: Oznamy obce |


 

 

 

 

Vážení občania, nakoľko sa množia v našej obci

sťažnosti obyvateľov na majiteľov psov, touto cestou

Vás chceme vyzvať na dôsledné dodržiavanie zásad

chovu a vodenia psov. Podľa zákona o chove

spoločenských zvierat chovateľ psa je povinný

zabezpečiť psa,aby tento voľne nepobehoval po ulici

a verejných priestranstvách. Pri prechádzkach

je povinný ho držať na vôdzke a tiež je povinný psie

exkrementy pozbierať.


Ďakujeme za pochopenie

 

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.07.2016 | plavpe


Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.07.2016 | plavpe


Kategória: Nezaradená | Pridané: 30.06.2016 | plavpe


Upozorňujeme občanov na povinnosť uskutočniť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Plaveckom Petre, v nasledovných prípadoch:

  • stavby nového pomníka
  • stavby nového pomníka na pôvodnom bez zmeny vonkajších rozmerov
  • stavby nového pomníka na pôvodnom so zmenou vonkajších rozmerov

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Plaveckom Petre sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

Zber potravinárskeho oleja a tuku

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 31.05.2016 | plavpe


Oznamujeme občanom, že v obci sa zbiera použitý potravinársky

olej a tuk. Občania si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť zadarmo

lievik, ktorým sa bude olej zlievať do pet fliaš. Naplnená pet fľaša

sa odovzdáva do čierneho kontajnera umiestneného pred obecným

úradom.

 

Inštrukcie o spôsobe zberu použitého potravinárskeho oleja

 

  • Použitý potravinársky ( kuchynský ) olej je potrebné zbierať do čistých

       PET fliaš ( 1 l, 1,5 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l )

  • Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, môže sa do fľaše

       dostať aj strúhanka

  • PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom je nutné poriadne

       uzatvoriť, aby sa olej nevylial a vložiť PET fľašu do zbernej nádoby

 

Do zbernej nádoby nie je dovolené hádzať !:

-          rôzne odpadky

-          plasty, papier, sklo, textil, nebezpečný odpad, plechovky a pod.

-          sklené fľaše a  zaváracie poháre naplnené použitým

           kuchynským olejom

-          plastové vedierka naplnené použitým kuchynským olejom

           alebo tukom

-          PET fľaše a iné nádoby naplnené motorovým olejom,

           výpekmi z mäsa

-          použitý potravinársky olej nie je možné zbierať do PET fliaš

           od octu ( majú veľmi nevhodný uzáver )

 

Kategória: Oznamy obce |


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2016 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Rôzne | | plavpe


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje informácie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

Aké bude počasie